Algemeen

Published on januari 12th, 2018 | by Raoul Stegeman

Nieuwjaarswoord van de voorzitter

Opening

Namens het bestuur van V.V Ravenstein heet ik jullie allemaal van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie. Vanaf deze plaats wens ik jullie allemaal een gelukkig en sportief 2018 toe. Een bijzonder woord van welkom voor ons erelid Hugo Suppers en de aanwezige leden van verdienste: Albert van den Bergh, Betty Megens, Jan Jaap Homan, Henk Toonen, Niels Berg, Paul Hoogstede, Ton van den Bergh  en Jan Staassen. Ook hartelijk welkom voor de bestuursleden van volleybal vereniging Voreo.

Het is een goede gewoonte om even terug te kijken naar het afgelopen jaar, een korte vooruit blik te doen, en om enkele leden in het zonnetje te zetten vanwege hun jubileum.

Dat doen we ook zeker. Maar allereerst wil ik met jullie nogmaals twee mensen gedenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen:

  • Toon Suppers – Ere-voorzitter van VVR
  • Langenhuizen (vrouw van Toon Langenhuizen, erelid van VVR)

Ik wil daarom om een moment van stilte vragen. Dank jullie wel.

Zoals ik al zei, het is een goede gewoonte om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Het vorige seizoen zal ik het verder niet over hebben maar alleen het huidige seizoen.

Voetbal

We zijn een voetbalvereniging dus laat ik daarmee beginnen.

Senioren

Het eerste team presteert erg goed onder leiding van Lars van Kan. We staan momenteel eerste met 24 punten en OSC staat tweede ook met 24 punten maar wij hebben een wedstrijd minder gespeeld. We kunnen op 20 januari de 1e periode titel pakken in een beslissingswedstrijd tegen OSC (Orthen).

Het tweede draait lekker mee in de middenmoot. Het derde draait lekker en staat momenteel in de subtop op de 4e plaats. De 35 plussers voetballen lekker mee in hun poule en staan in de middenmoot.

Jeugd

Plezier in het voetballen is het belangrijkste, zeker voor de jongere jeugd. De KNVB probeert het voetballen leuker te maken door de spelvormen te veranderen. Deze veranderingen zijn gericht op zo veel mogelijk balcontact en zo veel mogelijk doelpunten te kunnen scoren. Volgend seizoen wordt bijvoorbeeld 8*8 geïntroduceerd voor JO11 .

We hadden 20 jeugd teams in de najaarscompetitie.

  • We hebben 3 Najaarskampioenen (JO15-2, JO11-1 en 2). Worden om ongeveer 17:00 gehuldigd;
  • JO17-1 (Staat bovenaan, maar beslissende wedstrijden moeten nog gespeeld worden);
  • 6 teams in de subtop;
  • De andere teams hebben ook lekker gedraaid.

Het gaat dus goed met de jeugd!

Organisatie

In dit seizoen hebben bestuurlijke wijzigingen plaatsgevonden. Patrick Suppers en Sjoerd Ouwens hebben respectievelijk 9 en 6 jaar bestuursfuncties vervuld en zijn in september afgetreden. Nogmaals hartelijk dank namens het huidige bestuur en alle leden van de vereniging voor de inspanningen en behaalde resultaten.

VVR heeft ongeveer 300 leden en is de grootste sportvereniging in Ravenstein en heeft maatschappelijk ook een belangrijke functie. Dit weten we allemaal.

We zijn voor het eerst sinds jaren schuldenvrij en hebben een positief exploitatieresultaat begroot voor dit seizoen. Dit is mede te danken aan onze trouwe sponsors. Ik wil deze dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Vele meningen over leefbaarheid van Ravenstein, binnensport, buitensport, fusie/samenwerking met SDDL, Omnipark, Onder d’n Plag, Den Ong, ontmoeten, en woningbouw zijn het afgelopen jaar de revue gepasseerd. Een fusie met SDDL is zeker nog geen appeltje-eitje. Maar het bestuur heeft er al het vertrouwen in dat er consensus komt tussen onze leden en duidelijkheid met SDDL.

Jullie bepalen de toekomst van VVR. Het is uiteindelijk jullie club. Kom dus als er gestemd moet worden voor de toekomst van onze vereniging!

Vrijwilligers

Een vereniging maken we samen. Vrijwilligers zijn de olie in de motor van onze vereniging.  Wekelijks staat een vaste groep vrijwilligers klaar om het voetbal op zaterdag en zondag mogelijk te maken. Van de maandagochtend ploeg voor onderhoud van accommodatie en velden, sponsorcommissie, tot en met barcommissie, trainers en leiders. Voor alle vrijwilligers petje af. Ik wil al onze vrijwilligers graag bedanken voor hun grote inzet. Echt Fantastisch! Ik hoop dat we in 2018 ook op jullie als vrijwilliger kunnen rekenen.

Namens het bestuur wens ik iedereen nogmaals een goed, sportief en vooral gezond 2018 toe.


About the AuthorBack to Top ↑