Algemeen

Published on juli 4th, 2019 | by Bianca Schoenmakers

“Contributie 2019-2020 en afschaffing vrijwilligersbijdrage”

Op de ALV van 4 juni 2019 is de samenwerkingsovereenkomst met SDDL besproken. Voorwaarde voor samenwerking in opmaat naar de fusie was gelijke contributie. In de ALV van zowel VV Ravenstein als SDDL is de contributie voor het volgend seizoen gelijk vastgesteld. Daarbij is gekeken naar omliggende clubs. SDDL zal komend jaar door een forse verhoging bij de senioren meer contributie ontvangen. VV Ravenstein zal minder contributie ontvangen. Dat tekort zal gedragen worden in de fusie en wordt teniet gedaan door het overschot van SDDL.

Tegelijk met de vaststelling van de contributie is de vrijwilligersbijdrage voor senioren afgeschaft. Het beleid in de club voor de toekomst wordt dat iedereen helpt. Alle leden zullen benaderd worden om te kijken wat zij kunnen bijdragen aan de vereniging. Vrijwilligerswerk is maatwerk en met elkaar kunnen we bouwen aan een mooie toekomst.

De vrijwilligersbijdrage is 2005 geïntroduceerd en het bijbehorende reglement is in de loop der jaren veranderd. Hierdoor zijn er verschillende interpretaties ontstaan over wat dit wel en niet inhoudt, met name aangaande de betaling van uw vrijwilligersbijdrage van € 52,00 of € 75,00. Indien u in het verleden een vrijwilligersbijdrage hebt betaald en vervolgens vrijwilligerswerk hebt verricht (meer dan 30 uur op seizoenbasis) dan hebt u de vrijwilligersbijdrage terugverdiend. Terugverdienen van de vrijwilligersbijdrage was vanaf het tweede seizoen dat u de vrijwilligersbijdrage verschuldigd was, maar ook nog steeds vrijwilligerswerk verrichtte. Mocht u vinden dat u dat u recht heeft op correctie vanwege uw betaalde vrijwilligersbijdrage dan verzoeken wij u bij ons te melden met een onderbouwing. U kunt dit doen door uiterlijk 14 juli 2019 een mail te sturen naar secretariaat@vvravenstein.nl. Het bestuur zal dan ieder afzonderlijk, voor de start van het nieuwe seizoen, over de uitkomst berichten. De verlaging van de contributie en afschaffing van de vrijwilligersbijdrage komt alle leden ten goede maar betekent wel dat we aanzienlijk minder inkomsten hebben kunnen opnemen in de begroting van het volgende seizoen. Indien u om een correctie vraagt heeft dit invloed op de financiële positie van de club, d.w.z. vermindering van onze reserves, en dat zien we natuurlijk liever niet. Hopelijk kunt u dit meenemen in uw overweging voordat u de club om een correctie verzoekt.

Contributie vv Ravenstein 2019-2020 in euro per jaar

                                                           huidig             2019-2020

Pupil(0 t/m 11 jaar)                           80                    75

Junior 12 t/m 19 jaar)                        120                  110

Senior (> 19 jaar)                               264(189+75)   175

Ravofit+Walking Football                  78                    75

Steunend lid+ stemrecht                   47                    50

Steunend lid /donateur                     29                    30


About the AuthorBack to Top ↑