Algemeen

Published on juli 3rd, 2019 | by Bianca Schoenmakers

“ALV 4 juni 2019: nieuws over samenwerkingsovereenkomst met SDDL en fusiecommissie”.

ALV 04-06 2019

Op de ALV van 04-06-2019 werden Leo van Uden en Sjaak Peters verkozen als bestuursleden. Tijdens de ALV werd de nieuwe begroting vastgesteld. Ook werd het nieuwe contributiehuis vastgesteld waaraan de afschaffing van de vrijwilligersbijdrage (= compensatie voor het niet verrichten van vrijwilligerstaken) is gekoppeld. Zie afzonderlijk nieuwsbericht.

Tevens is een toelichting gegeven op de samenwerkingsovereenkomst met SDDL voor het komende seizoen welke nu zowel de jeugd- als seniorenafdeling betreft.

Er is in de ALV afgesproken om de communicatie meer aandacht te geven naar aanleiding van de komende veranderingen. Het bestuur vraagt hierbij om hulp en zal mensen in de club benaderen om dit goed vorm te geven.

Samenwerkingsovereenkomst:

Sjaak Peters gaf een inkijk in de samenwerkingsovereenkomst die met SDDL is gesloten. Komend seizoen voetbalt vv Ravenstein samen met SDDL ook bij de senioren in een SSA (samenwerkende senioren afdeling) onder de naam Vesta. Er komen ook voor de senioren gelijke tenues als voor de jeugd (zwart/wit) met de naam Vesta om zo de eenheid tussen jeugd en senioren maar ook met elkaar te benadrukken. Het Veerhuis blijft hoofdsponsor van  de selectie.

De beide voorzitters hebben inmiddels een gesprek met de wethouder sport Van Geffen gehad en er is schriftelijk toegezegd dat het huidige beleid voor de beide sportparken niet zal wijzigen. Alleen als er grote vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden zal naar de langere termijn (een periode van 30 jaar) gekeken worden. Dat is nu ook al het geval.

Er zal qua gebruik een gelijkwaardige verdeling over de sportparken gemaakt worden, ook voor het korfbal. Uitgangspunt is zoveel mogelijk wedstrijden per weekend op 1 van de locaties te concentreren om de reuring op dat moment te bevorderen. Het trainingsveld van SDDL gaat op de schop en dat betekent dat naar verwachting  de eerste 2 competitie maanden  een aangepast schema van toepassing zal zijn.

Alle spelers blijven lid van de eigen vereniging. Er worden geen leden van elkaar overgenomen en nieuwe leden worden ingeschreven bij de vereniging in wiens doelgebied zij wonen. De beide verenigingen houden  komend seizoen hun eigen begroting en exploitatie. Uitgangspunt is dat de  gemaakte kosten voor Vesta samen verdeelt worden. Naast de bestaande SJO (KNVB samenwerking jeugdafdeling) is de SSA (KNVB Samenwerking Seniorenafdeling) inmiddels ingeschreven. De technische commissie is druk doende met de indeling van de teams. Naar verwachting zullen er 6 volledige seniorenteams ingeschreven kunnen worden, naast twee Damesteams en Walking Football en 17 jeugdteams voor voetbal.

De twee hoofdbesturen opereren separaat en vormen vanuit hun geleding een Commissie senioren (2 leden vv Ravenstein en 2 leden SDDL). Onder de seniorencommissie fungeert de jeugdcommissie (4-6 personen gelijk verdeeld) en de korfbalcommissie . De korfbal commissie behoudt zijn samenstelling maar kan uitgebreid worden met 1-2 leden vanuit VVR die daar belangstelling voor hebben.

Met betrekking tot het vrijwilligersbeleid is het uitgangspunt dat van alle leden naast sporten een bijdrage gevraagd mag worden. Elk lid zal benaderd worden om zijn voorkeuren op te geven.

De beide selecties worden samengevoegd tot 1 selectie. Er komt 1 hoofdtrainer die zich concentreert op voetbaltechnisch beleid met daarbij 2 leiders, 1 van SDDL huize en 1 van VVR huize welke als specifieke extra taak krijgen om de cultuurintegratie te bevorderen. Er is bewust gekozen  bij deze nieuwe start voor een nieuwe hoofdtrainer zonder historie bij beide verenigingen:  Mark Strik. Hij was reeds gecontracteerd bij SDDL voor het nieuwe seizoen maar heeft het afgelopen seizoen tot en met mei 2019  bij Margriet in Oss als hooftrainer gewerkt. Zijn jaarcontract wordt omgezet van SDDL naar een Vesta contract. Daarnaast wordt onderzocht of ook voor het 2e team en de A-jeugd extra trainerscapaciteit kan worden gevonden. De recreatieteams blijven zoveel mogelijk intact met huidige samenstelling en begeleiding. Alleen daar waar er onvoldoende teams zijn worden nieuwe mix-teams samengesteld.

Fusiecommissie

Komend jaar zal een fusiecommissie zich gaan buigen over wat er allemaal geregeld moet worden i.v.m. de op handen zijnde fusie. Zij gaan een fusiedocument maken dat in de ALV van beide verenigingen in stemming zal worden gebracht. De fusiecommissie bestaat uit leden van VV Ravenstein en SDDL. Zij zullen m.b.t. de voortgang voortdurend afstemmen met de besturen van VV Ravenstein en SDDL. Ook zullen er al gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden in het kader van de samenwerking / fusie. Nadere communicatie over de stand van zaken m.b.t. de fusiecommissie zal volgen indien dat aan de orde is.                                                                                                                                            Als er vragen zijn, stel ze gerust. Voor vragen kunt u zich richten tot het secretariaat van vv Ravenstein die de vragen zal doorgeleiden voor verdere beantwoording. (secretariaat@vvravenstein.nl)

De fusiecommissie bestaat uit: Financiën Aalt Beuker/Sjaak Peters (VVR) en Suzan Kremer en Lambert van Dieten (SDDL)                       Technische beleid: Aalt Beuker (VVR) / Jasper van Dieten en Ronny de Kock (SDDL)                              Organisatie inrichting en Vrijwilligersbeleid: John van Uden (VVR) en Henri Brands (SDDL)                    Activiteiten: Jeroen van Schijndel (VVR) en Jacques de Vocht (SDDL)   Jeugd: Kim Roelofsma (VVR) en Jasper van Thiel (SDDL)


About the AuthorBack to Top ↑