Clubinfo

Published on juni 12th, 2018 | by Raoul Stegeman

Waar Zijn Ze Toch Mee Bezig?

Beste leden en ouders,

Onze vereniging richt zich vaak op structuur en beleid. Oftewel bij wie moet je waar voor zijn en wat
zijn de afspraken en wat zijn onze doelen. De cultuurkant is minstens zo belangrijk: wat en wie is V.V.
Ravenstein, waar zijn we trots op, waar zijn we goed in, welke keuzes gaan we maken en hoe voeren
we die uit? Hier speelt uiteraard ook de samenwerking en het fusietraject met SDDL.
We willen nu graag samen met leden bepalen wie wij zijn en willen zijn en gezamenlijk doelen en
visie vaststellen. Niet tijdens een ALV met een voorstel van het bestuur maar met denksessies en
acties vanuit jullie, de leden. We gaan dit doen met een grote groep mensen vanuit alle geledingen
van de club onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en procesbegeleider van de KNVB. Met
een kerngroep (een afspiegeling van de leden) en de procesbegeleider hebben we inmiddels twee
voorbereidingsessies gehad over de vorm en inhoud van de avond met de grote groep.
De kerngroep gaat mensen uitnodigen voor de avond op 20 juni 2018 (aanvang 19.30 uur). Mocht jij
ook graag deze avond mee willen denken dan ben je van harte welkom. Wil je een dergelijke ‘Wild
card” ontvangen en mee willen denken? meld je dan voor 13 juni aan via info@vvravenstein.nl.

Met vriendelijke groet,
Peter Buijink (Voorzitter)
Bart van den Bergh (Secretaris)
Ronny van den Heuvel (Vrijwilligerszaken & Evenementen)
Geert van Rossum (Voetbaltechnische zaken, a.i. Penningmeester)


About the AuthorBack to Top ↑