Fusie

Published on juni 27th, 2017 | by PR&Comm

Uitnodiging bijzondere ledenvergadering

Aan alle leden van v.v. Ravenstein Ravenstein, 15 juni 2017

Betreft : Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering 

Beste leden van vv Ravenstein,

Wij nodigen jullie uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op:

Datum : 29 juni 2017 

Aanvang : 20.30 uur 

Locatie : Clubhuis v.v. Ravenstein Sportpark Den Ong 

Deze Bijzondere Ledenvergadering staat helemaal in het teken van de fusieplannen van v.v. Ravenstein en SDDL. Op hetzelfde moment vindt in Dorpshuis Onder d’n Plag ook een bijzondere ledenvergadering plaats voor de leden van SDDL.

Zoals jullie weten onderzoeken beide verenigingen al sinds 2014 de haalbaarheid van een eventuele fusie op het sportpark bij dorpshuis Onder d’n Plag. Met veel energie en inzet gingen leden van SDDL en v.v. Ravenstein aan de slag. Dat leidde in 2015 tot een succesvolle samenvoeging van het jeugdvoetbal. Bij de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar werden de naam van de fusieclub, de clubkleuren en het nieuwe logo bekend gemaakt. Vanaf het seizoen 2017-2018 speelt het jeugdvoetbal onder de naam VESTA zijn wedstrijden.

Daarnaast is vorig jaar door beide verenigingen een visiedocument met de titel ‘Eén gecombineerde toekomst’ aangeboden aan de gemeente. In dit visiedocument gaan beide verenigingen er uitgebreid op in hoe de samenwerking vorm moet krijgen. Samen met de gemeente begonnen beide verenigingen met de uitwerking van het visiedocument. Op dit moment zijn de resultaten van deze uitwerkingen zo concreet dat de besturen van v.v. Ravenstein en SDDL hun leden toestemming vragen om de wettelijke en statutaire procedure m.b.t. fusie van beide verenigingen in gang te zetten.

De vraag die wij jullie op donderdag 29 juni stellen is: 

‘Het bestuur van v.v. Ravenstein vraagt aan haar leden toestemming om samen met het bestuur van SDDL het wettelijk verplichte fusiedocument te realiseren. Met deze toestemming bekrachtigen de leden de wens tot fusie tussen v.v. Ravenstein en SDDL en de oprichting van de nieuwe vereniging Vesta met als locatie Onder d’n Plag. Zodra het fusiedocument gereed is wordt het fusievoorstel ter definitieve en statutaire goedkeuring aan de leden voorgelegd.’

Het bestuur van VVR benadrukt dat

In de vergadering zal het bestuur een nadere inhoudelijke toelichting geven.

In deze bijzondere ledenvergadering maken we samen een zeer belangrijke keuze voor de toekomst. Daarom roept het bestuur alle leden op naar deze vergadering te komen! 2 Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering v.v. Ravenstein 29 juni 2017

Deze uitnodiging geldt voor alle leden van V.V. Ravenstein met een KNVB lidmaatschap. Voor jeugdleden jonger dan 16 jaar geldt dat in hun plaats een ouder/verzorger stemrecht heeft. Een lid kan maximaal 2 stemmen uitbrengen en dient bij stemming met volmacht een ondertekende verklaring in te dienen voor aanvang van de vergadering. 

Over het wettelijk verplichte fusiedocument dienen de leden uiteindelijk te stemmen conform de bepalingen in de statuten die ook van toepassing zijn voor een statutenwijziging. (artikel 17 van de statuten). We vinden het van belang dat deze quorumeis bij de stemming van 29 juni 2017 wordt benaderd. Dit betekent dat genoemde vraagstelling aan de leden zal worden voorgelegd indien bij benadering de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet (bij benadering) de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal op 6 juli 2017 een tweede vergadering worden gehouden waarin over genoemde vraagstelling wordt gestemd ongeacht het aantal aanwezigen. Indien op 29 juni of 6 juli a.s. tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen positief heeft gestemd, zal het bestuur van v.v.Ravenstein nadere invulling geven aan het wettelijke verplichte fusievoorstel. 

Graag tot de 29e!

Het bestuur van v.v.Ravenstein


About the AuthorBack to Top ↑