Fusie

Published on juni 12th, 2017 | by PR&Comm

Ledenberaad voor alle leden en ouders van jeugdleden van V.V.Ravenstein

Uitnodiging Ledenberaad voor alle leden en ouders van jeugdleden van V.V.Ravenstein.

Ravenstein 10 Juni 2017

Geachte leden en ouders,

Voorafgaand aan de laatste Algemene Ledenvergadering van V.V.Ravenstein van 16 mei 2017, heeft op 4 mei 2017 een gesprek plaats gevonden tussen het bestuur en enkele oud bestuurders (gemakshalve de commissie genoemd). De commissie heeft het bestuur gevraagd of sportpark Den Ong als locatie is onderzocht om de vereniging te laten blijven gebruiken, al dan niet samen met SDDL. Gebleken is dat dit niet is onderzocht. In dit kader is het bestuur ook gevraagd naar de financiële situatie van de vereniging.

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 16 Mei jl. heeft de commissie dit ook nog eens aangekaart. De commissie heeft de leden voorgesteld om als commissie nog eens te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor behoud van Sportpark Den Ong en zelfstandigheid van V.V.Ravenstein, zo lang de voorwaarden voor een fusie / Omnipark nog niet zijn ingevuld. De leden hebben toen ingestemd om de commissie de mogelijkheid te geven om het vorenstaande alsnog te onderzoeken.

Inmiddels heeft de commissie meer financieel zicht op de situatie. Duidelijk is dat in financieel opzicht een sluitende begroting kan worden voorgelegd en behoud van Sportpark Den Ong mogelijk is met een zelfstandige vereniging. Hierbij is ook rekening gehouden om de contributie voor de jeugdleden ongeveer gelijk te trekken met de contributie van SDDL.

In het onderzoek heeft de commissie zich ook verdiept in de gemeentelijke en politieke ontwikkeling binnen de gemeente Oss. Met name de Voorzieningenkaart Wijk Ravenstein 2030 is hierbij van cruciale betekenis, en daarmee de samenwerking met SDDL.

De commissie is van mening dat samenwerking met SDDL heel belangrijk is. De goede samenwerking met de jeugdteams is daarom ook uitstekend. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! De commissie ziet echter de toekomst niet bij Onder d’n Plag. Dit druist ook in tegen de inspanningen van de voorzieningenkaart en het behoud van leefbaarheid, los van de substantiële investering die gedaan moet worden om Onder d’n Plag aan te passen / uit te breiden (voor tijdelijke duur).

Het is aan de leden om aan deze discussie deel te nemen ter voorbereiding op een door het bestuur uit te roepen Bijzondere Algemene Ledenvergadering waarbij uiteindelijk definitief over de toekomst van V.V.Ravenstein / voetbal in Ravenstein moet worden beslist.
Wij horen graag uw mening en zullen daarna een duidelijk standpunt aan het bestuur voorleggen.
Wij als commissie nodigen hierbij alle leden en ouders van jeugdleden uit om op :

Vrijdag 16 juni om 20.30 uur in de kantine van V.V. Ravenstein
aanwezig te zijn.

Commissieleden:
Harrie van Dijk
Alfons Prinssen
Albert van den Bergh
Ger Theunissen


About the AuthorBack to Top ↑