Zo trainen en spelen we: van A tot F

F 6 – 9 jaar
In deze leeftijdsfase worden de eerste beginselen van het voetbalspel geleerd. Dit gaat spelenderwijs door middel van allerlei spelvormen waardoor het “balgevoel” wordt ontwikkeld. Als naar de beoordeling van de trainers de jongens er geschikt voor zijn, worden zij ingedeeld bij een F-team. Het team bestaat uit een zevental dat o.a. competitie wedstrijden gaat spelen. De wedstrijden worden gespeeld op een aangepast veld (half voetbalveld), met aangepaste, kleinere doelen. Bij Ravenstein trainen ook de F-jes 1 keer per week.

E 9 – 11 jaar
In deze afdeling gaat men verder met zeventallen, die voetballen op een half veld. een maal per week wordt er getraind. Evenals bij de F-afdeling staat het “oefenen met de bal” op de trainingen centraal. De nadruk ligt op het plezier beleven aan voetbal. Winnen tijdens wedstrijden mag, maar verliezen ook!

D 11 – 13 jaar
In deze leeftijdsgroep speelt men het “echte voetbal”, elf tegen elf, op een groot veld. Er wordt een aanvang gemaakt met het spelen volgens een bepaalde formatie. Ook hier is de opvatting zo dat winnen mag maar niet persé moet! Het doel is om via een positieve spelopvatting kinderen te laten voetballen. Daaronder verstaan we het spelen met de intentie om voetballende oplossingen te vinden in het spel en op die wijze aanvallend voetbal te kunnen spelen. Gedurende deze periode worden alle technische aspecten van het voetbalspel volgens een gestructureerd jeugdplan gepresenteerd. Deze periode wordt dan ook de periode van de technische scholing genoemd. Optimaal trainingsbezoek is dan ook van het grootste belang. Hierin hebben de ouders uiteraard een grote taak. Vanaf de D wordt er twee maal per week getraind.

C 13 – 15 jaar
Hier wordt het proces dat in de D-jeugd is ingezet verder uitgewerkt. Naast veel aandacht voor de technische en tactische aspecten van het voetbal is er ook veel aandacht voor andere facetten in het voetbal, zoals strijdlust, het omgaan met winst en (vooral) verlies, sportiviteit en het gedrag van spelers. De verdere vorming gebeurt weer volgens het jeugdplan. Ook bij deze leeftijdscategorie is optimaal trainingsbezoek een belangrijk gegeven.

B 15 – 17 jaar
Bij de B-jeugd wordt de Ravensteinse visie op voetbal nog meer benadrukt. Hier begint dan ook het prestatieve karakter van het spelen van wedstrijden een grotere rol te spelen. Hoe kun je in teamverband werken aan het beoogde resultaat. Aspecten als het spelen met afspraken, teamgeest, een goede uitvoering van taken in het spel worden belangrijk. Dit alles gekoppeld aan een reeds eerder genoemde, positieve spelopvatting.

A 17 – 19 jaar
Bij de A-afdeling wordt het proces verder ontwikkeld en worden spelers voorbereid op het spelen met een bepaalde prestatie als doel, dit is immers de laatste fase in de
Jeugdopleiding. Er wordt twee keer per week getraind. Deze spelers worden opgeleid om aan het eind van de A-junioren periode mee te kunnen spelen met de senioren. Daarom gaan de tweede jaars A-junioren regelmatig op zondag met seniorenteams mee als wisselspeler zodat zij kunnen wennen aan het seniorenvoetbal.


Back to Top ↑