Huisregels

Algemene gedragsregels:

Van leden van Ravenstein en hun aanhang verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende de goede naam van de vereniging hoog houden. Van jeugdleden eisen wij dan ook b.v. een goed gedrag dat blijkt uit hun houding en communicatie t.o.v. de trainers, leiders, scheids- en grensrechters, publiek, en vooral ook door respect te tonen voor de tegenstanders. We gaan bij Ravenstein op een normale, fatsoenlijke manier met elkaar om. Een grote mond en/of schelden accepteren wij van niemand. Een aantal zaken, die niet met sport te combineren zijn, staan wij niet toe voor onze jeugdleden op het complex, bij uitwedstrijden of tijdens overige activiteiten. Tevens geldt er op zaterdag tot 14.00 uur een ALGEHEEL rookverbod in ons clubhuis. Ook is het verboden om met voetbalschoenen in het clubhuis te lopen.
Op tijden dat er geen trainingen, wedstrijden zijn is het complex gesloten, het is dan niet toegestaan om op die tijden te voetballen op het complex.

Trainingsregels:

Door het regelmatig volgen van trainingen nemen de vaardigheden toe en beleven de jongens/meisjes meer plezier in hun sport. Het jeugdplan is dan ook gebaseerd op maximaal trainingsbezoek. Het uitgangspunt is dan ook dat alle trainingen bezocht worden! 


AFMELDEN VOOR DE TRAINING:

Indien men echt een keer verhinderd is vanwege b.v. bij ziekte, huiswerk e.d., wordt er van de spelers verwacht dat zij zich vóór de training afmelden. Dit dient te geschieden persoonlijk bij de trainer van het team. (Dus niet bij een van de leiders). 
De trainers willen op tijd beginnen dus ze verwachten ook dat alle spelers ruim op tijd aanwezig zijn. Uiteraard wordt er ook gedoucht na de training.
De trainingstijden voor het team kunt U vinden op deze website van VV Ravenstein.
 Het is mogelijk dat om organisatorische redenen deze tijden wijzigen maar als dit het geval is, zult u daarover op tijd worden geïnformeerd.

Wedstrijdregels:

– op tijd aanwezig zijn, – kleding en schoeisel verzorgd, tijdens de wedstrijd het shirt in de broek en de kousen omhoog, – het dragen van scheenbeschermers is verplicht, – het gezamenlijk maken van de “warming-up” ( vanaf de D ) – VERPLICHT douchen, – bij verhindering dient dit ruim op tijd bij de trainer bekend te zijn. – Tegenstander de hand schudden na de wedstrijd, ongeacht het wedstrijdverloop.

Zorg voor het materiaal:

Een verenigingsbelang is dat het voetbalmateriaal, clubhuis, kleedkamers, etc. schoon en heel blijven. Verwacht wordt dat de jeugd hier aan meehelpt door b.v. geen afval, lege blikjes, etc, zomaar in kleedkamers of op het complex achter te laten. Dit geldt uiteraard ook voor de complexen van verenigingen waar wij te gast zijn. Om begrip hiervoor bij te brengen worden spelers bij toerbeurt aangewezen voor een “weekbeurt”, waarbij zij b.v. als taak krijgen na afloop van de training of wedstrijd te helpen met het materiaal opbergen en/of hun kleedkamer op te ruimen. Leiders en trainers hebben hierin een controlerende taak.
Ondersteunende taken van ouders/verzorgers:

Wij hebben uw medewerking hard nodig hebben om de kwaliteit van onze jeugdafdeling hoog te houden
Samengevat kunt u een goede bijdrage hieraan leveren door:
ons tijdig op de hoogte stellen omtrent betreffende bijzonderheden aangaande uw kind(eren),zoals afwezigheid, ziekte, studie e.d. uw medewerking te geven zodat de kinderen tijdig aanwezig kunnen zijn op trainingen en bij wedstrijden.
Erop toe te zien dat hun voetbalspullen in orde zijn. (Wel zelf schoenen laten poetsen) indien u in het bezit bent van een auto, ons te helpen met het vervoer (bij toerbeurt) naar uitwedstrijden, toernooien, nevenactiviteiten (denkt u aan de inzittenden- verzekering), – uw belangstelling te tonen voor de sportieve verrichtingen van uw kind(eren), – ons te steunen in het uitvoeren van ons jeugdbeleid, – de contributie op tijd te betalen. – zichzelf te realiseren, dat ouders geen coachfunctie hebben.
Natuurlijk mag u uw zoon, dochter op een sportieve manier aanmoedigen, coachen is echter alleen voorbehouden aan de leider of trainer. Dit voorkomt bovendien onduidelijkheid bij uw zoon, dochter. – uw kind niet geldelijk te belonen voor het scoren van doelpunten. Dit is slecht voor de ontwikkeling van de juiste teamgeest.


Back to Top ↑