Clubinfo

Published on december 24th, 2018 | by Bianca Schoenmakers

SPORTPARK DEN ONG IS TOEKOMSTBESTENDIG VOOR VITALE SPORTBEOEFENING IN RAVENSTEIN

Dat is de uitkomst van het locatie onderzoek welke het bestuur van V. V. Ravenstein gezamenlijk met een werkgroep van deskundigen heeft uitgevoerd. Het locatie onderzoek heeft zich gericht op een combinatie van binnen- en buitensport op Sportpark Den Ong.

V.V. Ravenstein heeft een groot maatschappelijk belang voor Ravenstein. V. V. Ravenstein kiest daarom vanuit het belang voor leefbaarheid voor Den Ong als blijvende thuisbasis. Dit maatschappelijk belang volgt ook uit het kernwaarden-onderzoek vanuit de leden van V.V. Ravenstein. Beide onderzoeken (het locatie onderzoek en het kernwaarden-onderzoek) zijn door de respectievelijke werkgroepen gepresenteerd op de ledenvergadering van 17 december jl.

Als uitgangspunt heeft naast bovengenoemde onderzoeken het sportbeleid van de Gemeente Oss gediend: ontwikkeling van vitale sportverenigingen met als kernwaarden onderlinge samenwerking en bredere verbinding met de gemeenschap.

Sportpark Den Ong scoort uitstekend op de gehanteerde beoordelingscriteria:

  1. Belang leefbaarheid Ravenstein ook in de betekenis van “reuring”.

De centrale ligging aan de Schaafdries nabij het station en de basisscholen borgt een goede en veilige bereikbaarheid en voldoet daarmee prima voor de organisatie van (sport-)activiteiten op kleine en grotere schaal. Een aangepaste ontsluiting via de Schaafdries geeft ruime parkeermogelijkheden die gedeeld kunnen worden met het NS Station. Het station en de infrastructuur van Ravenstein krijgen daarmee een belangrijke opwaardering.

  1. Samenwerking Binnen en Buiten Sport

De sporthal staat op de nominatie om in 2023 te verdwijnen, waarbij de locatie in beeld is voor woningbouw. In eerste verkennende gesprekken met de huidige gebruikers is onderzocht of hun behoeften combineerbaar en inpasbaar zijn op locatie Den Ong. Het blijkt dat als het huidige terrein wordt gecombineerd met het achterliggende gemeentelijke grondopslag depot, Den Ong de mogelijkheden biedt voor gefaseerde ontwikkeling van alle sportfaciliteiten in Ravenstein waaraan behoefte zal zijn in de toekomst.

Vervolg overleggen met alle belanghebbenden zowel verenigingen, onderwijs, als groepen van individuele sportbeoefenaren zal nader vormgeven aan deze behoeften. Hierbij zal ook de samenwerking met SDDL verder uitgewerkt worden uitgaande van de 2 bestaande locaties Den Ong en Onder D’n Plag. Een concrete samenwerking die inmiddels ook al loopt is met KBO-Ravenstein voor Walking Football (voetbal voor mensen vanaf 60 jaar).

  1. Financiële haalbaarheid en doorlooptijd risico’s.

Aankoop gronden van derden en uitgebreide bestemmingsplanwijzigingen zijn niet nodig. Er wordt uitgegaan van bestaande faciliteiten die naar behoefte geoptimaliseerd en uitgebreid kunnen worden. Hiermee worden onnodige vervangingsinvesteringen voorkomen.

Locatie Den Ong sluit aan bij de ontwikkeling van een vitaal en duurzaam sportcomplex!

 


About the AuthorBack to Top ↑