Contributie Reglement

Lidmaatschap van v.v. Ravenstein kost contributie. De verschuldigde contributie wordt, middels een automatische incasso, maandelijks geïnd.  Bovenop de contributie is voor senioren leden een vrijwilligersbijdrage vastgesteld van € 75,- per seizoen.

Contributie v.v. Ravenstein

Per kalenderjaar Per maand Incl. vrijwilligersbijdrage
Seizoen 2018 – 2019 (1 juli 2018 – 1 juli 2019)

Per kalenderjaar Per maand Incl. vrijwilligersbijdrage
Pupil (0 t/m 11 jaar) € 80,- € 6,67 n.v.t.
Junior (12 t/m 19 jaar) € 120,- € 10,00 n.v.t.
Senior (19 jaar >) € 187,90 € 15,66 € 21,91
Ravofit € 77,73 € 6,48
Steunend lid + stemrecht € 46,61 € 3,88
Steunend lid/ donateur € 28,96 € 2,41
Inschrijfgeld € 20,00 (eenmalig)

Spelregels:
• Lidmaatschap van v.v. Ravenstein betekent dat men contributie plichtig is.
• De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Vergadering vastgesteld.
• Bij aanvang van het lidmaatschap is ieder lid, € 20,- inschrijfgeld schuldig.
• Het inschrijfgeld wordt éénmalig automatisch geïncasseerd.
• Een lid is pas speelgerechtigd na betaling van het inschrijfgeld.
• Betaling van de contributie is enkel via automatische incasso mogelijk.
• De contributie wordt maandelijks (12x) automatisch geïnd.
• In geval van storneringen of te late opzegging blijft de betalingsverplichting.
• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren bij de ledenadministratie, uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar.
• Na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap is men contributie plichtig tot het einde van het boekjaar.

(Statuten v.v. Ravenstein 23 augustus 2002; ‘Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken’)
• 30 juni is het einde van het boekjaar.
• Bijzondere regelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
• Een lid is te allen tijde contributie plichtig ook i.g.v. een blessure.
• Tijdelijke of bijzondere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na overleg met en na bestuurlijk besluit.
• Lidmaatschap van v.v. Ravenstein betekent dat een senioren lid, per voetbalseizoen, een jaarlijkse vrijwilligersbijdrage van € 75,- verschuldigd is.
• Deze vrijwilligersbijdrage is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 januari 2015, formeel vastgesteld, is verplicht en geldt voor alle spelende senioren leden.
• Ieder spelend senioren lid is de vrijwilligersbijdrage verschuldigd indien men geen of minder dan 30 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging in het voetbalseizoen heeft verricht.
• Heeft een lid in het voetbalseizoen, meer dan 30 uur vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht, dan is men geen vrijwilligersbijdrage verschuldigd.

• Leden van 19 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor het verrichten van het vrijwilligerswerk en ‘terugverdienen’ van de vrijwilligersbijdrage.
• Indien ouders/verzorgers van leden van 19 jaar en ouder, de vrijwilligersbijdrage voor dat lid ‘terug willen verdienen’, kunnen zij dit schriftelijk kenbaar maken bij de penningmeester.
• Deze vrijwilligersbijdrage is gebaseerd op het vrijwilligerswerk voor de vereniging over het voorgaande seizoen en dus niet het huidige seizoen.
• Jaarlijks op peildatum 1 juli, zal ‘terug gekeken’ worden of een lid of ouder/verzorger van het lid wel of geen vrijwilliger voor de vereniging is geweest en voldaan heeft aan de criteria.
• Zo niet dan betaald een lid vanaf augustus voor het gehele seizoen tot de nieuwe peildatum 1 juli, de maandelijkse vrijwilligersbijdrage.
• Zo wel, dan betaald een lid vanaf augustus voor het gehele seizoen tot de nieuwe peildatum 1 juli, geen maandelijkse vrijwilligersbijdrage, wel zijn/ haar reguliere contributie.
• Dit proces zal jaarlijks herhaald worden.
• Vanaf 1 januari 2014, wordt de vrijwilligersbijdrage maandelijks geïnd bovenop de reguliere contributie.
• De maandelijkse contributiebedragen zullen steeds rond de 15e automatisch afgeschreven worden.
• Leden die zich uitschrijven, de vrijwilligersbijdrage betaald hebben maar meer dan 30 uur vrijwilligerswerk hebben verricht, ontvangen de betaalde vrijwilligersbijdrage over dat seizoen, retour.
• I.g.v. beëindiging van het lidmaatschap blijft men betalingsplichtig met betrekking tot de vrijwilligersbijdrage in het voorgaande seizoen.
• Vragen over financiële zaken en contributie kunt u richten aan de penningmeester (penningmeester@vvravenstein.nl)


Back to Top ↑