Clubinfo

Published on mei 16th, 2015 | by PR&Comm

2

Buitengewone algemene Ledenvergadering 1 juni

Uitnodiging ALV 1 juni 2015.pdf

Aan alle leden van v.v. Ravenstein Ravenstein, 14 mei 2015

Betreft : Uitnodiging Buitengewone algemene ledenvergadering 

Datum : maandag 1 juni 2015 

Aanvang : 20.30 uur 

Locatie : Clubhuis v.v. Ravenstein Sportpark Den Ong 

Geachte leden,

In de Algemene Ledenvergadering van 19 januari 2015 zijn een aantal belangrijke zaken besproken met betrekking tot de toekomst van Ravenstein. De contributie is vooralsnog tijdelijk verhoogd met 10% met terugwerkende kracht over het gehele seizoen en er is mandaat gegeven om de samenwerking m.b.t. de jeugdafdeling van SDDL te intensiveren. Daarnaast is akkoord gegeven om verkennende gesprekken te voeren met SDDL over fusie mogelijkheden. Dit alles met de afspraak dat we in mei 2015 wederom een algemene ledenvergadering houden om de leden te informeren over de stand van zaken.

Deze algemene ledenvergadering vindt 1 juni 2015 plaats en zal in het teken staan van de toekomst van v.v. Ravenstein. De financiële situatie is hiermee onlosmakelijk verbonden en zal uiteengezet worden. Tevens zal de uitkomst van de verkennende gesprekken die het bestuur heeft gevoerd met de gemeente en SDDL besproken worden. We staan aan de vooravond om strategische besluiten te nemen over de toekomst van v.v. Ravenstein; uw stem is hierin belangrijk en we roepen alle leden op bij deze ledenvergadering aanwezig te zijn.

Deze uitnodiging geldt voor alle leden van V.V. Ravenstein met een KNVB lidmaatschap. Voor jeugdleden jonger dan 16 jaar geldt dat in hun plaats een ouder/verzorger stemrecht heeft. Bij eventuele stemming kan een lid maximaal 2 stemmen uitbrengen. Voor aanvang van de vergadering dient dan een ondertekende volmacht verklaring ingediend te worden bij de secretaris. Reglementair heeft de ALV recht van doorgang bij aanwezigheid van minimaal 15% van de stemgerechtigde leden. Indien noodzakelijk volgt 7 dagen later en wel op 8 juni 20.30 uur een reglementaire ALV, welke ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden doorgang zal vinden. 

AGENDA 

1. Opening/vaststellen agenda

2. Goedkeuring notulen ALV 19 januari 2015 (zie website www.vvravenstein.nl)

of verkrijgbaar bij het secretariaat; secretariaat@vvravenstein.nl

3. Financiële situatie

4. Toekomst v.v. Ravenstein

a. Verslag gesprekken SDDL en Gemeente Oss

b. Voorzieningenkaart 2030 wijk Ravenstein

c. Keuze toekomst v.v. Ravenstein

5. Rondvraag

6. Sluiting om ongeveer 22.30 uur

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Ravenstein

 

ALV VERSLAG 190115

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑